Compost in land- en tuinbouw

Goede landbouwgronden vragen niet enkel een jaarlijkse bemesting met stikstof, fosfor, kalium. Ook het organische stofgehalte moet op peil gehouden worden om de bodem vruchtbaar te houden. Uit onderzoek blijkt immers dat steeds meer landbouwgronden problemen hebben met een te laag gehalte aan organische stof. Deze gronden hebben daardoor een minder goede structuur, beluchting en waterhuishouding. Als gevolg hiervan kunnen er gemakkelijker ziektes optreden en daalt de opbrengst.

Bodemvruchtbaarheid en compostgebruik

Om de landbouwbodem op lange termijn vruchtbaar te houden, moet de organische stof in de bodem op peil gehouden worden. Dit gebeurt, omwille van het mestdecreet, het best met producten die zo weinig mogelijk stikstof en fosfor bevatten en zo veel mogelijk stabiele organische stof. Compost heeft hiervoor de ideale eigenschappen. Compost kan zowel gebruikt worden in de akkerbouw, tuinbouw, boomkwekerij als in de sierteelt.

De Vlaamse professionele composteringen behoren tot de meest gemonitorde en meest geapprecieerde van Europa. IOK Afvalbeheer produceert dankzij zijn innovatieve proces naast compost ook groen gas. Ontdek er meer over in het onderstaande filmpje. 

7 wetenschappelijk bewezen voordelen van compostgebruik voor landbouwgrond op basis van langlopende compostproef Boutersem

Via onderzoek, labo-experimenten, simulaties, korte en ook lange termijn veldproeven toont Vlaco de voordelen van compostgebruik aan. Ontdek hier de 7 voordelen van compost, zoals aangetoond in een veldproef die al sinds 1997 aanligt en wordt opgevolgd door Bodemkundige Dienst van België. 

Nog meer lezen over deze langlopende compostproef? Ontdek de volledige opzet en de resultaten van de compostproef in Boutersem in de presentatie van Annemie Elsen van de Bodemkundige Dienst van België.

 

>> De gemiddelde samenstelling van Vlaco-compost vind je hier.

>> Meer info over de verkooppunten van duurzame Vlaco-compost vind je hier

Selecteer 'verkooppunten voor professionelen' als landbouwer, en vind de verkooppunten in jouw regio. 

 

Meer weten over compostgebruik?

Ontdek hier alles over Vlaco-compost