Transport van compost

Compost transporteren moet aan de regels van het mestdecreet voldoen. De algemene regel hierbij is dat transport door een erkend mestvoerder moet gebeuren. Voor compost zijn er echter een aantal uitzonderingen voorzien: 

  • de vracht kleiner dan 3.500 kg (laadvermogen) is én bestemd is voor tuinen, parken of plantsoenen in het Vlaams Gewest
  • de vracht enkel verpakte goederen die maximaal per 50 kg verpakt zijn bevat
  • als de compostproducent erkend verzender is (zie verder)

Met andere woorden, particulieren, tuinaannemers en openbare groendiensten kunnen compost transporteren zonder documenten indien het om minder dan 3.500 kg (laadvermogen) gaat. Deze transporten moeten wel in het register van de producent genoteerd worden (naam, adres en hoeveelheid).

Als de compostproducent een ‘erkend verzender’ is, dan kan hij zelf de nodige transportdocumenten opmaken. Indien het een transport betreft of transporten van meer dan 3.500 kg (laadvermogen), moet de compostproducent verzenddocumenten opmaken via het MTIL-systeem. 

Alle afnemers worden in het MTIL geïdentificeerd. Bij particulieren is dat enkel naam en adres. Alle andere afnemers moeten over een uitbatingsnummer beschikken. Voor tuinaannemers, grondwerkers, potgrondfabrikanten is dit een B/V nummer. Voor landbouwers is dit een landbouwnummer, exploitantnummer en exploitatienummer. 

Tuinaannemers die enkel naar tuinen, parken en plantsoenen afzetten hoeven op hun beurt niet meer aan de transportverplichtingen van het mestdecreet te voldoen. Via facturatie kunnen zij een register bijhouden van hun afnemers. 

Meer info: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/gebruik_mest_parken_tuinen_plantsoenen/Paginas/default.aspx

Ontdek meer over Vlaco-compost

>> Hoe verloopt het professionele composteerproces

>> Ontdek de verkooppunten van professionele Vlaco-compost

>> Ontdek de gemiddelde samenstelling van Vlaco-compost

>> Ontdek de voordelen van compostgebruik

>> Ontdek de afgeleiden van Vlaco-compost