Compost in de biologische land- en tuinbouw

Binnen de biologische landbouw is het gebruik van bodemverbeteringsmiddelen beperkt.  Het is voor de biologische landbouwer van belang dat hij/zij garanties heeft dat de gebruikte meststof of bodemverbeteringsmiddel voldoet aan Verordening (EU) 2018/848. Bijkomende informatie over te gebruiken meststoffen is opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165.

Groencompost, geproduceerd door een Vlaco-producent voldoet aan deze garanties. In overleg met Landbouw en Visserij is afgesproken dat een kopie van het keuringsattest voldoende is als bevestiging bij een controle. Vraag een kopie van het keuringsattest aan uw compostproducent.

Groencompost in Vlaanderen is strikt plantaardig.

Ook gft-compost kan voldoen aan Verordening (EU) 2018/848. Hier zijn extra voorwaarden aan verbonden. 

Op onze kaart met verkooppunten kan je filteren op groencompost en gft-compost.

Logo bio geschikt