DIMA simulatie

In het kader van het DIMA-project werd in opdracht van Vlaco een evaluatie-tool ontwikkeld waar vergisters de invloed van een bepaalde nabehandelingstechniek op productsamenstelling, investeringen, ... kunnen nagaan. In de aftoetsingen doorheen de studie is gebleken dat de meest relevante nabehandelingstechnieken het scheiden, drogen en persen zijn. De tool geeft dan ook een ruwe benadering van de gemiddelde CAPEX en OPEX per techniek met als doel investerings- of optimalisatiebeslissingen te ondersteunen.

De technische fiches in bijlage beschrijven de specifieke technologieën waarvan wordt uitgegaan in de simulatie-tool - gebaseerd op de reële installaties bij de Vlaamse vergisters - en geven verder algemene informatie inzake de techniek, rendementen, investeringskosten, exploitatiekosten, SWOT, courante voor- en nageschakelde technieken (‘technologie trein’), cases binnen-/buitenland, en mogelijke leveranciers. Deze fiches, samen met het algemene rapport (inventaris, praktijkervaring) zijn opgesteld ter ondersteuning van de vergisters inzake technologisch en optimalisatie van digestaatnabehandeling. Ook andere entiteiten en/of partners in de verwerkingsketen kunnen uiteraard ook informatie halen uit onderstaande tool en technische informatie.

Links
Bijlagen