H2020 NUTRIMAN (818470)

Het Horizon 2020-project Nutriman (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network) is in de zomer goedgekeurd en startte in oktober 2018 met onder meer de kick-off in Brussel op 25-26 oktober 2018. Vlaco is één van de 14 partners naast onder meer initiatiefnemer Terra, UGent, PCS, ZLTO, EFFoST, UNITO en APCA. 

partners en logos NUTRIMAN

Het project loopt over 36 maanden (t/m 9/2021) en heeft tot doel om de kloof te dichten tussen enerzijds wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutriëntrecuperatie-technieken en –producten en anderzijds de inzet door de Europese landbouwer.

Met in totaal 14 partners uit de landbouw-, technologie-, onderzoekssector zal Nutriman, een thematisch netwerk rond N en P recuperatie, maximaal de boeren vanuit een bottom-up aanpak bewust maken van bestaande, praktische, en veilige nutriëntrecuperatietechnologieën, -producten en toepassingstechnieken.

Hiermee wil het consortium inspelen op de noden van boeren in de evolutie naar een duurzamer en meer circulaire economie.

Vlaco neemt deel aan werkpakketten 2 t/m 6 en zal voor m.n. compostering en vergisting, nabehandelingen en de eindproducten ervan haar steentje bijdragen in de kennisdisseminatie. Hiervoor zullen we inventariseren, vertalen, tutorials en webinars maken en toonmomenten organiseren – o.a. in samenwerking met UGENT, Inagro, PCS en ILVO.

Vlaco is blij aan dit ambitieus traject te kunnen deelnemen omwille van zijn sterke troeven: vraaggedreven, een praktische bottom-up aanpak inzake disseminatie, ondersteund door vele partners (multi-actor) en vele bestaande netwerken (multi-network), en de inherente bijdrage aan een grondstof-efficiëntie en gezondere bodems.

Enkele campagnes uitgewerkt in kader van het Nutriman- project

  • Vlaco's video reeks (2019 - 2020)

Ontdek hier ook de video-reeks over duurzame bemestingsstrategieën die Vlaco in kader van Nutriman realiseerde. 

  • Demodag in Melle (2019)

Begin september 2019 bundelt Vlaco samen met PCG, Universiteit Gent en ILVO de resultaten van hun langetermijnonderzoek naar de impact van digestaat en compost op bodemkwaliteit en gewasopbrengst met de expertise van de Provincie Oost-Vlaanderen, tijdens een demodag voor landbouwers. Ontdek hier meer

  • Webinar (dec 2020) 

Eind december 2020 nam Vlaco deel aan een Vlaams-Nederlandse webinar over ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars -  van innovatie naar praktijk’ – waar Vlaco onder meer de bemestende en bodemverbeterende resultaten uit verschillende veldproeven met compost en digestaat belichtte in termen van vochthoudendheid, bodemleven, aggregaatstabiliteit, meeropbrengsten, etc… Benieuwd wat wij – en de partners – daar brachten? Je kan de webinar hier herbekijken en -beluisteren. 

 

De website: http://www.nutriman.net/  (coördinatie:Terra Humana Ltd.)

Europese vlag

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr 818470.

Algemeen aanspreekpunt  en coördinator NUTRIMAN: Edward Someus (nutriëntrecuperatie S&T senior project leider)
Project contactpersoon bij Vlaco: Christophe Boogaerts
Duur: Oktober 2018 tot sesptember 2021.
Financieringsprogramma: Horizon 2020 van de Europese Unie
Subsidieovereenkomst nr.: 818470

 

Het NUTRIMAN roject is een thematisch netwerk rond nutriënt recuperatie & management. Het poogt nieuwe, relatief onbekende, marktrijpe producten en technieken tot bij de landbouw te brengen. Wil u de NUTRIMAN nieuwsbrief graag ontvangen? Schrijf u in via https://nutriman.net/subscribe

Logo project Nutriman

Links
Bijlagen