25 jaar biologische kringloop: de cijfers

Op 13 juni vierde Vlaco vzw 25 jaar biologische kringloop met een langverwacht symposium in congrescentrum LAMOT. Met meer dan 200 aanwezigen en een presentatie in handen van niemand minder dan Lieven Scheire werd het een overweldigend succes. De biologische kringloop heeft dan ook heel wat te vieren!

 

Cijfers

In 25 jaar is de compostafzet toegenomen tot meer dan 420.000 ton. Ook op de digestaatmarkt kunnen we mooie cijfers optekenen. Zo werd er in 2017 ministens 1.342.000 ton digestaat afgezet. Deze cijfers betekenen goed nieuws voor ons klimaat. De compostering en vergisting in Vlaanderen hebben immers een potentieel  om 1 miljoen ton aan CO2-equivalenten te besparen. Dat komt overeen met de uitstoot van 660.000 auto’s per jaar! Bovendien zet een Vlaamse biogasinstallatie jaarlijks gemiddeld 45.000 organisch-biologische afvalstromen om tot diverse kwaliteitsvolle meststoffen en bodemverbeteraars, maar ook tot 40 GWh groene energie. Dat is het equivalent van de energieconsumptie van meer dan 1.600 gezinnen!

 

Kwaliteit

Al 25 jaar lang waarborgt Vlaco de kwaliteit van de composterings- en vergistingssector. Op 25 jaar tijd zijn er door Vlaco 5.490 stalen genomen en sinds 2007 heeft Vlaco 806 audits uitgevoerd en 1.654 keuringsattesten afgeleverd. Kwaliteit is dé sleutel tot een succesvolle afzet en daardoor het sluitstuk van een gesloten biologische kringkoop.

 

Compost in tuin en openbaar groen

Jaarlijks wordt bijna 200.000 ton compost gebruikt in openbaar groen en particuliere tuinen. Compost kan worden gebruikt bij de aanleg en onderhoud van grasvelden en gazon, in bloembakken en potten, in borders, voor bomen en struiken, … De compost zorgt voor bodemverbetering, basisbemesting op lange termijn en verhoogt de waterreserve voor de plant.

 

Thuiskringlopen

Tenslotte spreken ook de cijfers van Thuiskringlopen voor zich. Vandaag doet immers 52% van de Vlamingen aan thuiscomposteren. Vlaco blijft hierop inzetten door lesgevers, kringloopkrachten en vrijwilligers op te leiden in de kunst van het composteren of in bijvoorbeeld het redden van restjes. De afgelopen 25 jaar werden er door Vlaco 4.963 compostmeesters of kringloopkrachten opgeleid en werden er 650 cursussen over thuiscomposteren gegeven. Anno 2017 kan Vlaco een beroep doen op 48 lesgevers die ware kringloopexperts zijn. Deze specialisten die thuis zijn in het geven van vormingen maar ook in het trekken van bezoekers op jouw evenement, van bodemprofessor tot red-de-restjes-deskundige, kan je steeds boeken via www. vlaco.be