Alev Kir en María Ángeles Bustamante, slepen Vlaco-award in de wacht tijdens het Internationale Growing Media Symposium 2021 voor onderzoek dat het gebruik van compost in substraten bevordert!

Alev Kir en María Ángeles Bustamante, slepen Vlaco-award in de wacht tijdens het Internationale Growing Media Symposium 2021 voor onderzoek dat het gebruik van compost in substraten bevordert!

Van 22 tot 27 augustus is Melle dé voedingsbodem voor het 2nd ISHS internationaal symposium voor teeltsubstraten, bodemloze teelten en het gebruik van compost in tuinbouw. GrowingMedia2021 wordt georganiseerd door ILVO, Universiteit Gent en Universiteit Hasselt als een hybride conferentie, waarbij de top van de internationale teeltsubstraatsector zich live én online verzamelt. Ook Vlaco vzw is partner.

Focus op internationale verduurzaming én optimalisatie van teeltsubstraten

Het symposium staat in het teken van de opportuniteiten van en onderzoeken naar  de verduurzaming en optimalisatie van teelsubstraten, zowel voor de hobbymarkt als de professionele sector. Compost en digestaat zijn belangrijke ingrediënten in de evolutie naar meer duurzame én circulaire teeltsubstraten, waarbij veenvervanging en kwaliteit voorop staan. 

Vlaco-awards voor onderzoek dat het gebruik van compost in duurzame groeimedia stimuleert

Vlaco’s frontvrouw Kristel Vandenbroek, tevens voorzitter van ECN (European Compost Netwerk) reikte er op donderdag 26 augustus, samen met Bart Vandecasteele (ILVO), de Vlaco-Awards uit voor onderzoek dat het gebruik van compost in duurzame groeimedia stimuleert. Alev Kir sleepte de prijs ter waarde van € 500 voor de beste mondelinge presentatie in de wacht. María Ángeles Bustamante viel in de prijzen met de beste poster en ontving hiervoor een cheque ter waarde van € 250. De jury bestond uit verschillende Vlaamse experts op het gebied van circulaire economie, het onderzoek naar én de productie van bodemverbeteraars, substraten en duurzame meststoffen, met name de OVAM, Vlaco, een compost- en potgrondproducent. 

Winnaar Vlaco-award voor beste mondelinge presentatie: Alev Kir (Olive Research Institute - Turkey)

Deze Turkse studie combineert een sterke focus op de circulaire economie – het gebruik van het snoeisel van olijfbomen voor de productie van teeltsubstraten in de olijfkweek – met de zoektocht naar duurzame veenvervanging. De studie kon aantonen dat een veenvrij teeltsubstraat op basis van gecomposteerd olijfboomsnoeisel even goede resultaten oplevert bij het kweken van jonge olijfbomen, als het klassiek gebruikte teeltsubstraat op basis van 40% veen.

Winnaar Vlaco-award voor beste poster: María Ángeles Bustamante (Department of Agrochemistry and Environment - Spain)

Ondanks de beperkte ruimte van een poster slaagde María Ángeles Bustamante erin haar duurzaam verhaal van A tot Z te brengen. Met haar collega’s behandelde ze niet alleen de beredeneerde keuze van inputmaterialen in de compostering, maar ook de toegevoegde waarde die composten kunnen bieden – o.a. organische bemesting, biostimulerend effect en ziektesuppressie – bij gebruik in teelsubstraten. 

Namens Vlaco vzw, de voltallige jury en de organiserende partners van het Internationale ISHS GrowingMedia2021 Symposium, van harte proficiat aan de winnaars. 

Awards