Bestrijding van Japanse duizendknoop via professioniele compostering

Japanse Duizendknoop

Een plantensoort die in Vlaanderen meer en meer aan een opmars bezig is, is de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Er komen ook regelmatig vragen over het beheersen van deze plant, en wat er met het afval na verwijderen kan gebeuren. De Japanse duizendknoop is een diepwortelende vaste plant met lange holle stengels van 0,5-3 m lang met zijtakken en 5-12 cm grote bladeren eraan. De plant vormt stevige wortelstokken, die tot 3 meter diep kunnen zitten.

In het voorjaar schieten de stengels relatief snel uit de grond, waarbij ze door spleten in beton en muren kunnen groeien. Uit achtergebleven stukjes van de wortelstokken van >1cm kunnen nieuwe planten groeien. Dit zorgt ervoor dat de plant zeer moeilijk te bestrijden valt. Uitdunnen via maaien zorgt voor het geleidelijk afremmen van de groeikracht, maar ook ondergronds is actie vaak noodzakelijk. De plant kan 2 tot 3 meter groot worden.

Efficiënt bestrijden via professionele compostering

Het efficiënt bestrijden en beheersen van de verspreiding van invasieve exoten is arbeidsintensief. Dit geldt ook voor de Japanse duizendknoop (ook al staat hij niet op de Europese lijst van de invasieve planten). De bovengrondse plantendelen, wortels en stukjes van de wortelstokken kunnen gecomposteerd worden. De temperatuur bij de compostering zorgt er in combinatie met de stoffen die vrijkomen bij de afbraakprocessen van het organisch materiaal voor dat het materiaal volledig wordt geïnactiveerd. 

Tijdens de groen- en gft -compostering past de producent immers een strikt hygiënisatieprotocol toe. Hierbij wordt het materiaal gedurende een voldoende lange tijd gecomposteerd aan een voldoende hoge temperatuur, en moet er minstens een temperatuurpiek gerealiseerd worden van 60 °C gedurende 4 opeenvolgende dagen.

Tijdens het proces volgt de producent het vochtgehalte nauwgezet op (om een vlot composteerproces te garanderen) en moet het materiaal van de compostbatch ook voldoende gekeerd worden zodat alle deeltjes voldoende temperatuur krijgen (in de kern van de hoop wordt immers een hogere temperatuur gemeten dan aan de buitenzijde). De voorwaarden van de hygiënisatie worden door Vlaco vzw gecontroleerd op elk composteerbedrijf. Dit is één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten van professionele groen- en gft -compost.

Duizend knopen ...

Het probleem bij de algemene bestrijding van de Japanse duizendknoop zit in het feit dat kleine deeltjes van de wortelstokken die achter blijven in de bodem (> 1cm), opnieuw kunnen uitgroeien tot bovengrondse planten en zo verder kunnen woekeren. Indien er bij graafwerken voor gezorgd wordt dat de grotere worteldelen intact blijven en mee worden afgevoerd met het groenafval naar een professionele compostering (wortels moeten ontdaan zijn van gronddeeltjes), is bestrijding van de plant zeker in te perken.

Oplossing: verhitting van min 3 dagen boven min 55°C 

Uit onderzoek is gebleken dat bij een verhitting van boven de 55°C gedurende 3 dagen, de wortelstokken van de Japanse duizendknoop worden geïnactiveerd. In onze composteringen worden 4 dagen van 60 °C gegarandeerd. Dat is dus ruim voldoende om de afdoding te garanderen. Op lichtere gronden is het afzeven van uitgegraven grond met een trommelzeef zeker mogelijk.

Het is zeker af te raden om uitgegraven grond zonder enige vorm van behandeling uit te spreiden op andere plaatsen, omdat hierdoor de verspreiding van de Japanse duizendknoop in de hand wordt gewerkt. Dit geldt ook voor het niet behandelen van het maaisel van de Japanse duizendknoop.

Hoe correct bestrijden

  • Particulieren: Kleine haarden, zoals een hoekje in de tuin: bestrijden door planten met wortel uit te graven, grond af te schudden en de bovengrondse en ondergrondse delen af te voeren naar een professionele compostering. Dit is de meest efficiënte methode. Het thuiscomposteren raden we af omdat afdoding hierbij nooit 100% gegarandeerd is. De planten zullen dankzij de worteldelen die achter blijven, opnieuw kunnen ontwikkelen.
  • Professionals en grondwerkers: Meer info in link van de Vlaamse Overheid (beslishulp).