"Biologische Kringloop Sluiten" - Themabijlage De Standaard

Vlaanderen bezit een schat aan grondstoffen. Jammer genoeg worden organische reststromen nog te vaak beschouwd als onbruikbare afvalstoffen. Selectief ingezameld, vormen ze nochtans de bouwstenen voor waardevolle toepassingen. 

Organisch-biologisch afval vormt een belangrijk potentieel voor de recuperatie van energie, maar kan ook omgezet worden in grondstoffen. "Al sinds de jaren '90 worden gft-afval en groenafval ingezameld en verwerkt", vertelt Wim Van den Auweele, verantwoordelijk voor de kwaliteitsopvolging bij Vlaco. "We promoten nuttige toepassingen van afvalstoffen die niet vermeden kunnen worden, zoals de verwerking tot organische meststof of bodemverbeterend middel mét energieterugwinning." 

Kringloop Sluiten

De verwerking tot energie en grondstoffen gebeurt in Vlaanderen door compostering en vergisting. Terwijl bij compostering het afval wordt omgezet in een stabiel eindproduct, zorgt vergisting voor de omzetting in biogas. "Compostering en vergisting zijn een logische keuze voor een kringloopeconomie", zegt Vanden Auweele. "Men gaat de afvalstromen lokaal en duurzaam verwerken tot bodemverbeteraars en meststoffen die de bodemgezondheid en plantengroei bevorderen. Hierdoor kunnen eindige grondstoffen als fosforerts en veen uitgespaard worden, en kunnen met vergisting ook groene warmte en stroom geproduceerd worden."  

Cijfers

Vlaanderen staat op kop in Europa wat de inzameling en verwerking van organisch-biologisch afval betreft. In 2015 zette de sector in totaal 2.060.000 ton afvalstoffen, 760.000 ton mest en 240.000 ton energiegewassen om in meststoffen en bodemverbeterende middelen. Vlaco berekende dat de compostering en vergisting in Vlaanderen een potentieel heeft om 1 miljoen ton Co2-equivalenten te besparen. Ter vergelijking, dit komt overeen met de uitstoot van 660.000 auto's per jaar.