Biomethaan belangrijke factor in ambitie C02-neutraliteit tegen 2050

Gfc

Gas for Climate (GfC) publiceerde recent een update over het productiepotentieel van biomethaan in de EU-lidstaten. Het is namelijk een grote ambitie van de EU om de biomethaanproductie de komende jaren enorm op te drijven. Uit de studie blijkt dat er voldoende stromen voor een duurzame biomethaanproductie aanwezig zijn in de 27 lidstaten om het doel van REPowerEU voor 2030 te behalen met name 35 miljard m3.

Volgens voorspellingen van GfC zou tot 41 miljard m3 biomethaan in 2030 en 151 miljard min 2050 beschikbaar kunnen zijn. Deze cijfers zijn interessant als je weet dat de aardgasconsumptie van de EU in 2020 400 miljard m3 bedroeg, waarvan 155 miljard mafkomstig was van Rusland. 

Als deze voorspellingen kloppen, kan biomethaan een belangrijke rol spelen in de ambitie van de EU om tegen 2050 C02-neutraal te zijn. Daarnaast zorgt een hogere productie van biomethaan binnen de EU ervoor dat het minder afhankelijk wordt van Rusland als gasleverancier. En dat heeft op zijn beurt dan weer een gunstige invloed op de energiefactuur van gezinnen en bedrijven binnen de EU. 

Om deze ambitie te behalen, is het belangrijk om de productie van biomethaan sterk op te drijven, zowel op korte als lange termijn. Tot op heden wordt er namelijk nog maar 3 miljard mbiomethaan en 15 miljard mbiogas geproduceerd in de EU. 

De cijfers uitgesplitst

  • In 2030 is er in de EU een potentieel aan biomethaan van 38 miljard muit (co-)vergisting. In 2050 kan dit zelfs nog stijgen tot 91 miljard m. De belangrijkste inputstromen hiervoor zijn mest, oogstresten, en teelt van groenbemesters of tussengewassen (‘double cropping’) voor biomethaanproductie
  • Voor 2030 wordt ingeschat dat 2,9 miljard m biomethaan uit vergassing kan worden ontgonnen, tot wel 60 miljard min 2050.
  • Er zou nog meer biomethaan ontgonnen kunnen worden als gekeken wordt naar mogelijke extra inputstromen (bv. biomassa van vervuilde akkers) en technologieën (bv. hydrothermische vergassing).
  • De toplanden inzake biomethaanpotentieel zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Zweden en Spanje.

De GfC-analyse die hier gedaan werd, is de eerste die zich specifiek richt op de potentiële biomethaanproductie op Europees niveau. Het is uiteraard van cruciaal belang dat het te behalen doel van 35 miljard m3 vertaald wordt naar nationale targets. Elke EU-lidstaat dient deze targets dan op te nemen in het nationale klimaat- en energieplan. 

Het volledige rapport van GfC lees je hier