" De gemiddelde Vlaamse tuin is voor 48% met gras bedekt "

Resultaat masonderzoek thuiskringlopen gazon

... dit en veel meer ontdekte Vlaco na een grootschalig onderzoek bij 1000 Vlamingen. 

Hoe zit het met het thuiskringloopgedrag van de Vlamingen? Hoe goed passen wij in Vlaanderen kringlooptechnieken toe -  én zijn we daarmee impliciet ook goed bezig voor de biodiversiteit, het milieu en de kwaliteit van onze (tuin)grond? Vlaco liet er in 2018 een onderzoek naar uitvoeren door onderzoeksbureau MAS. Vlaco’s thuiskringloop-experten Elfriede Anthonissen en Kristof Van Stichelen geven hun eerste reacties bij de resultaten. 

Resultaat 1: Gazon neemt nog steeds bijna de helft van de oppervlakte in van de gemiddelde Vlaamse tuin. Verhardingen zijn goed voor 22 % van de oppervlakte, gevolgd door bloemperken en houtachtigen die elk 9 % in beslag nemen. De moestuin krijgt 7 %  en de dieren krijgen 5 % van de tuinoppervlakte toebedeeld.

 

Gemiddelde samenstelling van een Vlaamse tuin
Gemiddelde samenstelling van een Vlaamse tuin

Reactie Team Thuiskringlopen Vlaco vzw op resultaat: 
 

Reactie Team Thuiskringlopen Vlaco vzw
Team Thuiskringlopen Vlaco

Kristof:Het percentage gazon in de Vlaamse tuinen is tussen 2018 en 2012 afgenomen met 4 %. Dat zien wij zeker als een goede evolutie. Slechts een minderheid nl. 14 % van de tuinbezitters heeft een tuin die voor 3/4 of meer bedekt is met gras, in 2012 was dit nog 27 % van de tuinbezitters en in 2006 zelfs 31 %! Gazon is fijn, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk, maar vraagt ook veel onderhoud en levert voortdurend maaisel op. Nochtans is het makkelijk om hier een kringlooptechniek op toe te passen. Overweeg bij de aankoop van een nieuwe grasmaaier om een combimaaier aan te schaffen. Wanneer je gazon in volle seizoen een groeispurt heeft, blaas je met een combimaaier op mulchstand, het fijn-versnipperde maaisel opnieuw in de grasmat en zorg je op die manier voor schaduw tussen de grassprietjes. Het bodemleven kan de snippers verwerken tot humus, voedingsstoffen en vocht komen opnieuw ter beschikking van de bodem.  In droge zomers kan je écht wel een verschil opmerken: een gemulchmaaid gazon oogt groener en gezonder. Bezwaren als gebrek aan tijd, plaats en kennis omzeil je op deze manier, (deels). Je hoeft geen bak meer te legen, je grasmaaisel niet te verwerken, er komt meer plaats vrij in je ophaalbak. De enige vereiste kennis: maai het  gras niet korter dan 4-5 cm. Bij mulchmaaien moet je wel frequenter maaien, maar de maaibeurt duurt aanzienlijk minder lang.” 

Ook mulchmaaien is een kringlooptechniek
Ook mulchmaaien is een kringlooptechniek


De tuin van 56-plussers is meer bedekt met bloemperken dan de tuin van 18 tot 55-jarigen. In tegenstelling tot gazons vragen vaste planten soms wat meer voorbereiding op vlak van aanplant, maar ze hebben zeker ook andere voordelen. Ze zorgen ervoor dat jouw tuin er elk seizoen weer anders uitziet en zijn een zegen voor de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor tuinen met bloemenweides erin. Ze herbergen meer kevers, vlinders, torren, duizendpoten, solitaire wespen, wilde bijen … dan tuinen zonder. Gevolg: de insecten trekken op hun beurt weer meer insectenetende vogels aan.“ 
 

Een bloemenweide in je tuin is niet alleen mooi, het is nuttig en ruikt heerlijk. 
Een bloemenweide in je tuin is niet alleen mooi, het is nuttig en ruikt heerlijk. foto: Els D'hoker

 

Meer weten over het Vlaamse thuiskringloopgedrag ? 

Lees hier meer

 

Meer weten over Thuiskringlopen?

Lees hier meer over Thuiskringlopen. 

Terug naar het activiteitenverslag 2018