Digestaat, gunstig voor bodem en klimaat

Digestaat in hand

Vergisting is een duurzame techniek. Er wordt zowel groene energie (elektriciteit en warmte) als een kwaliteitsvolle organische meststof geproduceerd. Om de biologische kringloop te sluiten, moeten de digestaatproducten nuttig gebruikt worden. Bovendien worden er door het snel vergisten van de mest heel wat emissies bespaard. Dit kan je praktisch is kaart brengen met de CO₂-tool van Vlaco. Daarom zet Vlaco al vele jaren in op onderzoek om de meerwaarde van deze producten in de landbouw aan te tonen. 

 

Belang van onderzoek digestaatgebruik

Om de biologische kringloop te sluiten, moeten de digestaatproducten nuttig gebruikt worden. Daarom zet Vlaco al vele jaren in op onderzoek om de meerwaarde van deze producten in de landbouw aan te tonen. Heel wat landbouwers staan nogal weigerachtig tegenover digestaat omdat ze niet weten wat er allemaal is zit, welk effect het op de bodem heeft, …

Om deze vooroordelen weg te werken en de meerwaarde duidelijk aan te tonen, investeert Vlaco al vele jaren in veldproeven met digestaatproducten.

 

1. Veldproef Melle

De bemestingswaarde van diverse digestaatproducten bij gebruik in een akkerbouwrotatie wordt getest. In deze proef ligt de focus op de vrijstelling van fosfor. Sinds 2010 test UGent in opdracht van Vlaco de bemestingswaarde van een aantal digestaatproducten uit. De gewassen die op deze proef in een vierjarige rotatie geteeld worden zijn maïs, voederbiet, aardappel en zomergraan. De digestaatproducten hebben een neutraal tot positief effect op de gewasopbrengst. Tot in 2016 is nog geen effect van digestaatproducten op de chemische bodemvruchtbaarheid gemeten. De parameters geven aan dat het een vrij vruchtbare bodem is. Naar vochthoudend vermogen is nog geen effect van digestaatgebruik gemeten. Gedroogd digestaat heeft een tendens tot iets stabielere bodemaggregaten ten opzichte van minerale bemesting. 

 

Digestaatproef in Melle door UGent in opdracht van Vlaco

Digestaatproef in Melle door UGent in opdracht van Vlaco

2. Veldproef PCG

Er zijn na 3 jaar toedienen van verschillende digestaatproducten (ruw digestaat, dunne fractie digestaat en effluent) in een groenterotatie nog maar weinig verschillen vastgesteld. In 2018 zijn aardappelen geteeld op dit proefveld. Deze proef onderzoekt onder andere de interessante combinatie van groencompost als bodemverbeterend middel en dunne fractie digestaat als leverancier van nutriënten. Dit object haalt in 2018 een lager nitraatstikstofgehalte in de bodem (0-60 cm) tijdens de controleperiode dan het object met stalmest en het object met ruwe digestaat. Het ruwe digestaat  gaf de beste opbrengst en ten opzichte van de referentie ook een groter aandeel in de +70 mm aardappelen.
 

Sortering na oogst praktijkopbrengst

Sortering na oogst pratkijkopbrengst proef PCG in opdracht van Vlaco

 

3. Onderzoek naar compost en digestaat in de biolandbouw

Lees hier meer over ons onderzoek naar compost en digestaat in de biolandbouw

 

 

Meer weten over digestaatgebruik?

Lees hier meer over digestaat. 

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018