Gratis opleiding monstername voor composteerders en co-verwerkers

klk

Indien er voldoende interesse is, zal Vlaco binnenkort een nieuwe opleiding monstername organiseren. Na het volgen van deze opleiding (0,5d) mag de producent zelf stalen nemen voor de autocontrole.


Waarom? 

Zowel voor Vlaco als voor de producenten is het van belang om alle staalnames op een correctie manier uit te voeren. Enkel door een staal dat op de juiste wijze werd genomen, en juist werd geanalyseerd, kunnen betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.

Welke stalen komen in aanmerking voor eigen staalname:

  • Ingaande stromen (VLAREMA-conformiteit)
  • Procesopvolging 
  • Eindproducten: autocontrolestalen (eigen staalnames compost en digestaat nodig in kader van de kwaliteitsopvolging) - op voorwaarde van een gevolgde opleiding + opname van de Compendiummethode Monstername in kwaliteitshandboek

Welke stalen mogen niet zelf genomen worden?

Deze moeten wettelijk gezien (VLAREL) uitgevoerd worden door een erkend labo (Vlaco heeft deze erkenning):

  • Stalen van eindproducten die rechtstreeks bepalend zijn voor het omslagpunt afval naar grondstof
  • Stalen van eindproducten voor de bepaling van N en P2O5 (mestdecreet) en microbiologie
  • Stalen voor analyses i.k.v. milieuhandhaving (opgelegd door inspectie) of een actieplan

Praktisch

Deze opleiding duurt een halve dag en bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. De opleiding zal georganiseerd worden indien er voldoende interesse is. Een locatie zal uitgekozen worden a.d.h.v. de deelnemers om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.

Deelname is gratis. Neem voor meer info contact op met thijs.nouws@vlaco.be