Hoe door buxusrups aangetaste buxus correct afvoeren?

Buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen.  

Aangetaste buxux Buxuxmot in actie 

Zo snel mogelijk afvoeren

Daarom is het van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.

Aandachtspunten hierbij

Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd worden naar het recyclagepark. Er zijn echter een aantal aandachtspunten. Op het recyclagepark worden vaak verschillende fracties tuinafval apart ingezameld:

  • Snoeihout
  • Boomwortels, boomstronken
  • Gemengd groenafval

Het is belangrijk dat het buxusmateriaal bij een fractie terecht komt die zeker gecomposteerd wordt, meestal is dit het gemengd groenafval. Snoeihout of boomwortels worden in sommige gevallen verhakseld en als mulchmateriaal gebruikt. Zo is er risico tot verdere verspreiding, want er is geen afdoding van de mot, ei, rups op pop. Bevraag je dus zeker op het recyclagepark in de buurt indien niet duidelijk staat aangeduid waar je jouw aangetast buxusmateriaal kwijt kan.

In gesloten plastic zak of afgedekt vervoeren

Je voert het aangetaste buxusmateriaal best in gesloten plastic zak of afgedekt af. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij het groenafval terechtkomen.

Maximale opslagtermijn van 1 week in periode april-oktober

Het materiaal moet zo snel mogelijk gecomposteerd worden. Dit betekent dat je jouw buxusresten geen weken in de tuin of in de garage kan laten liggen, maar ook dat ze zo snel mogelijk dienen afgevoerd te worden van het  recyclagepark naar de compostering.

Volgens het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval  bedraagt de opslagtermijn op het recyclagepark voor fijn tuinafval maximum 1 week in de periode april-oktober. Ook op de compostering wordt de opslagtermijn best zo kort mogelijk gehouden. Volgens het lastenboek is de maximale opslagtermijn 2 weken.  

Advies alternatieven

  • Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden. De afdoding kan hier zeker niet worden gegarandeerd.
  • Wie een groen- of gft-container heeft, kan hierin ook kleinere hoeveelheden materiaal kwijt.

Situatie anno 2020

Om de situatie anno 2020 te kunnen evalueren, gingen we te rade voor advies bij het PCS. Wat blijkt: er is weliswaar een algemene trend naar een lagere populatiedruk van de buxusmot in Vlaanderen, maar in West-Vlaanderen is deze plaag wat later opgekomen en kan de schade nog zeer groot zijn. In de rest van Vlaanderen kunnen er lokaal nog grote populaties voorkomen, maar niet meer zoals dit voorheen het geval was. Er komen minder buxusstruiken binnen op de recyclageparken dan de afgelopen jaren, veel struiken zijn bovendien al verdwenen, maar lokaal en in West-Vlaanderen kunnen piekmomenten optreden. De algemene boodschap blijft toch om alle materiaal van verwijderde buxusplanten te blijven composteren in de vergunde composteringen, zodat deze geen nieuwe bron van infectie vormen. Verhakselen en het materiaal onbehandeld als mulch gebruiken kan nog steeds verspreiding in de hand werken, en wordt momenteel dus zeker nog niet als optie naar voor geschoven.

Hoe het verder zal evolueren is moeilijk in te schatten. De buxusmot zal nooit verdwijnen, maar de grote plaagdruk zal na verloop van tijd wel uitblijven. Vlaco zal dit in de toekomst blijven opvolgen, en zal hierover correct informeren.

Verdere vragen hierover: contacteer onze diensten: info@vlaco.be | T: 015/451 370.