Innovatieve teelttechniek goede oplossing tegen bodemerosie

Zoals je reeds in het artikel over het innovatief gebruik van zeefoverloop bij aardbeiteelt kon lezen, blijkt deze een waardig alternatief te zijn voor de traditionele teelt met plastic. Daarnaast blijkt deze teeltwijze ook een goede oplossing te zijn tegen bodemerosie.

Om deze theorie kracht bij te zetten, maakte Nicole Gallace naast het perceel met de zeefoverloop een proefopstelling die de effecten van deze teeltwijze op bodemerosie moeten aantonen. Op de foto's zie je in de uiterst linkse en uiterst rechtse opstelling bodems waarop Nicole de innovatieve technieken gebruikt, in de twee middelste opstellingen worden de klassieke teeltwijzen getoond.

Bodemerosie    Bodemerosie

Op de foto's valt duidelijk op dat de glazen potten, die het afstromende water opvangen, zeer helder en zuiver zijn in de uiterst rechtse en linkse potten (= innovatie technieken), terwijl de middelste twee potten (= traditionele technieken) net troebel water bevatten. Dit laatste wijst op het feit dat bij de klassieke teelttechnieken veel meer bodemerosie optreedt dan bij de innovatieve technieken.

Daarnaast valt op dat bij de twee uiterste bodems zeer veel water is geïnfiltreerd (dit zie je in de plastic bakken vooraan, die normaal onder de bodems geplaatst zijn), terwijl dit in de twee middelste bodems veel minder het geval is. Belangrijke noot: het visuele verschil in de bokalen was al te zien na slechts twee jaren gebruik van dit nieuwe teeltsysteem.

Regenvalsimulaties met compost als mulch tonen gelijkaardige resultaten

Vlaco liet in het verleden door de universiteit van Gent regenvalsimulaties uitvoeren waarbij het effect op erosie van compost als mulch bekeken werd. In het labo werd op een artificiële manier regen gemaakt boven een grondbak. In totaal werden drie soorten compost (groencompost 0 - 20 mm, groencompost 0 – 40 mm en gft-compost) in vier dosissen (25, 50, 75 en 100 ton/ha) uitgetest.

Figuur 1 geeft de run-off snelheid (mm/h) weer voor verschillende dosissen groencompost 0-40 mm in functie van de cumulatieve neerslag. Figuur 2 geeft voor dezelfde compostsoort weer hoeveel bodem wegspoelt samen met het afstromend water (wash snelheid in g/m²/h). Uit deze figuren blijkt dat compost niet voor een verminderde afstroming zorgt.

Figuur 1: Evolutie van de run-off snelheid in functie van de cumulatieve neerslag bij de regenvalsimulaties.
Figuur 1: Evolutie van de run-off snelheid in functie van de cumulatieve neerslag bij de regenvalsimulaties.


De afstroming met compostbedekking is gelijkaardig aan de afstroming zonder bedekking. Compost beperkt daarentegen wel de hoeveelheid gronddeeltjes die afspoelen. Hoe hoger de compostdosis, hoe lager de hoeveelheid grond die afstroomt. Compost is dus een goede filter voor het afstromend water. Belangrijk om mee te geven is wel dat een beperkte hoeveelheid compost mee stroomt met het afstromend water.

Figuur 2: Evolutie van de wash snelheid in functie van de cumulatieve neerslag bij de regenvalsimulaties.
Figuur 2: Evolutie van de wash snelheid in functie van de cumulatieve neerslag bij de regenvalsimulaties.


Het gebruik van compost als mulch vermindert ook het aantal opspattende gronddeeltjes. Figuur 3 geeft weer hoeveel bodem ‘weg spat’ onder invloed van invallende regendruppels. Ook hier is duidelijk zichtbaar dat hoe groter de compostdosis, hoe minder deeltjes wegspatten.

Het type compost (gft versus groen) of de grofheid van de compost (0-20 mm of 0-40 mm) hebben weinig invloed op afstroming en wegspatten van water en grond.

Figuur 3: Evolutie van de splash snelheid in functie van de cumulatieve neerslag bij de regenvalsimulaties.
Figuur 3: Evolutie van de splash snelheid in functie van de cumulatieve neerslag bij de regenvalsimulaties.