Nieuwe infosessie: Kringlooptuinieren bij verander(en)de klimaatomstandigheden

nieuwe infosessie

Ons klimaat en onze leefomgeving wijzigen. Dat merk je aan heel wat grote en kleine dingen: de grondwaterstand in je tuin, de jaarlijks weerkerende extreme zomertemperaturen, extreme buien en onweders en het steeds meer opduiken van plantenziekten, exoten en invasieve soorten.

Tuinieren is niet meer zo eenvoudig als pakweg 20 jaar geleden. Je kan je kringlooptuin met een paar eenvoudige ingrepen wapenen tegen al dat natuurgeweld. Je tuin ondervindt invloed van het klimaat, maar hoe je jouw tuin inricht, heeft ook een impact op het klimaat in jouw buurt en straat. Hoe meer klimaatvriendelijke tuinen we inrichten, des te beter dit is voor het klimaat in onze dorpen en steden.

Ontdek onze nieuwe infosessie

Wil je dieper ingaan op de klimaatproblematiek en krijg je graag concrete en praktische tips over klimaatvriendelijk tuinieren? Dan zit je goed bij deze infosessie die we op vraag van een aantal afvalintercommunales ontwikkelden. Momenteel is deze infosessie enkel in online-versie beschikbaar, maar binnenkort - eens corona terug in zijn hok zit - zal deze sessie ook in fysieke vorm te reserveren zijn. Boeken kan zoals steeds via https://lesaanvraag.vlaco.be.

 

Meer weten over thuiskringlopen?

Ontdek hier alles over thuiskringlopen!