Nuttige toepassing van compost en digestaat

Toepassingen van compost en digestaat

De composteerders en vergisters in Vlaanderen produceren jaarlijks  bijna 1.7 miljoen ton kwaliteitsvolle eindproducten. Benieuwd waar deze gebruikt worden? Ga dan mee op pad met compost en digestaat in 2018 ....

Overzicht afzet compost in 2018

Afzet compost en digestaat

Evolutie afzet compost

Welke tendensen stellen we vast voor afzet compost? 

  • In 2018 gebruikten potgrondfabrikanten ongeveer 15% van de compost.
  • Landbouwers kunnen wat extra organische stof op hun akkers goed gebruiken. Ze namen in 2018 20% van de compost af. Dat is minder dan in 2017 (29%), maar nog steeds beduidend meer dan de vorige jaren (12 à 13%).
  • Lokale besturen namen in 2018 iets meer compost af dan in 2017. Samen gebruikten ze 37.000 ton compost.

Afzet compost tendensten

Afzet compost in 2018

 

Overzicht afzet digestaat in 2018

Evolutie afzet digestaat

Evolutie afzet digestaat

Welke tendensen stellen we vast voor afzet digestaat? 

  • De afzet van digestaat is de laatste jaren vrij stabiel: ruim 1.200.000 ton digestaat is afgezet in 2018
  • De natte digestaatproducten worden vooral op Vlaamse landbouwgrond toegepast. De vaste digestaatproducten worden meestal rechtstreeks, of na extra bewerking (bv biothermisch drogen) geëxporteerd.
  • Bijna 600.000 ton digestaat heeft het statuut andere meststof.


Afzet digestaat

 

 

Meer info over verwerking van compost en digestaat

Meer info over de verwerking van compost en digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018