Onderzoek: "BIO'logische bodems zijn dol op compost en mogelijk ook voor digestaat een toekomst in de biolandbouw."

Biologische landbouw houdt wel van een composthapje

Groencompost heeft een groot potentieel voor gebruik in de biolandbouw. Onderzoek toont aan dat het gebruik van groencompost een positief effect heeft, zowel op de bodem (koolstofgehalte), als op de opbrengst. Ook digestaatproducten zouden mogelijk kunnen ingezet worden als organische meststof, dit wordt momenteel bekeken. 

De vraag naar bioproducten steeg de laatste 10 jaar met gemiddeld 11 % per jaar. Biologische telers streven net als traditionele landbouwers kwaliteit na. Bij de biologische teelt is de bodemkwaliteit een uiterst belangrijke bondgenoot op weg naar die topkwaliteit. Een goede vruchtwisseling, gezond bodemleven en afstemming van de bemesting op de noden van de gewassen is voor de bioboeren essentieel. 

Compost = duurzame partner voor biolandbouw

Compost heeft belangrijke troeven in de hand in het streven naar een optimale bio-bodemkwaliteit. Biologische bodems zijn immers ‘bio’gondiërs die wel houden van een lekker composthapje.

Resultaten meerjarig compostonderzoek op bodemkwaliteit 

  • Onderzoek bij onderzoekscentrum Inagro van 2003 tot 2018 leert dat groencompost, in vergelijking met runderdrijfmest, stalmest en boerderijcompost, voor de sterkste toename in het koolstofgehalte van de bodem zorgt.
  • De resultaten van 2018 geven aan dat na 3 jaar geen compost meer toe te dienen (2015-2018), het organische stofgehalte van de bodem opnieuw in dalende lijn gaat. Het is belangrijk dus een regelmatige compostgift in de vruchtwisseling in de bouwen. 
  • Een hoger organische stofgehalte resulteert in een trend tot meer stabiele bodemaggregaten, duidelijk te wijten aan het compostgebruik. Waar de bodem verbeterd is met groencompost, is er over de jaren heen gemiddeld de beste opbrengst gehaald.

Deze lange termijnproef toont duidelijk de meerwaarde van groencompost in de biolandbouw. De nutriënten in de compost komen geleidelijk vrij, er is dan ook geen verhoogd risico op uitspoeling van nitraat.

Analyse van de agregaatstabiliteit compostproef
Analyses van de agregaatstabiliteit geven een trend tot iets stabielere aggregaten weer bij gebruik van groencompost (5) t.o.v. runderdrijfmest (3).
 Verloop koolstofgehalte vanaf start compostproef

Verloop koolstofgehalte vanaf start compostproef 2003 tot 2018. Er is verschillend bemest tot 2015. Er is groencompost gebruikt in behandeling 2 en 5.

Ook digestaat heeft mogelijk troeven in de hand voor de biologische landbouwer

Naast organische stof hebben biologische landbouwers ook nood aan nutriënten. In tegenstelling tot compost bevat digestaat een hogere hoeveelheid beschikbare nutriënten.

Resultaten digestaatonderzoek op bodemkwaliteit 

In 2018 onderzocht Inagro in opdracht van Vlaco het potentieel van digestaatproducten in de biologische landbouw. 

  • Uit de scenario-analyse blijkt dat dunne fractie plantaardig digestaat (na mechanische scheiding van ruw digestaat) zeker zijn meerwaarde kan hebben als bron van snel beschikbare stikstof, met minimale impact op de fosfaatbalans en het organische stof gehalte.
  • Dunne fractie kan toegediend worden voor een vroege groenteteelt, op wintergranen en ter bemesting van grasklaver in het voorjaar. Wanneer de bemestingsruimte het toelaat, zou een toediening op de graanstoppel ter bemesting van een groenbedekker ook mogelijk kunnen zijn. Voor bemesting van grasland of grasklaver, zou dunne fractie mogelijk een voordeel hebben tegenover runderdrijfmest omwille van de smakelijkheid van het gras. Dit dient nog verder onderzocht te worden.

Departement Landbouw en Visserij stelde in 2018 een lijst van toegelaten inputstromen voor vergisting, waarvan het digestaat gebruikt kan worden in de biolandbouw, voor. Vlaco polst of er vergisters zijn die hierin interesse hebben, om de piste van de biolandbouw verder te concretiseren. 

 

Meer info over compost en digestaatgebruik

Lees hier meer over compost en digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018