Onzuiverheden in compost én normverlaging op vraag van de sector

Onzuiverheden oppervlaktemeting

Analyse met oppervlaktemeting

Al van de beginjaren zet Vlaco samen met zijn leden actief in op kwalitatieve eindproducten met een minimum aan onzuiverheden. Ondanks het feit dat er goed wordt gescheiden aan de bron en de normen makkelijk worden gehaald, bevatten onze recyclageproducten jammer genoeg toch af en toe een stukje plastic of andere onzuiverheden. Met het groeiend bewustzijn hierrond, ontwikkelde Vlaco samen met het labo OWS een methode om onzuiverheden beter te kunnen meten in compost en digestaat, door middel van een oppervlaktemeting (zie beeld hierboven).

Scheiding aan de bron blijft cruciaal voor zuivere compost

Cruciaal blijft uiteraard een goede scheiding aan de bron, en daar heeft de burger de touwtjes in handen. Sensibilisatie van de burgers is en blijft erg belangrijk. Vlaco zet samen met zijn leden volop in op een duidelijke communicatie (een voorbeeld hiervan is de gft-sorteerwijzer).  Het is belangrijk dat burgers weten welk afval in de gft-bak hoort en welke afvalstromen beter op een andere manier verwerkt worden. De verwerkers van gft-afval, groenafval en organisch-biologische bedrijfsafvalstromen zien er dagelijks op toe dat er enkel zuiver afval wordt aangeleverd. 

Hoe zet de productie verder in op een zo zuiver mogelijk eindproduct?

Tijdens het proces proberen de verwerkers de ongewenste stoffen zo goed mogelijk te verwijderen. Bij compostering kan men door het afzeven van de compost en windshiften een groot deel van de onzuiverheden van de rest scheiden. De technieken die hier worden toegepast zijn niet overal hetzelfde en hebben ook hun beperkingen.

Extra analysemethode op vraag van de sector

Op de vele compost- en digestaatanalyses die Vlaco uitvoert, vormen de onzuiverheden al 25 jaar een vaste controleparameter. De wettelijke analyseparameter ‘onzuiverheden’ is een samenvatting van plastic, glas, metaal en andere onzuiverheden en is uitgedrukt in gewichtspercent van de compost. Omdat de sector proactief met de problematiek aan de slag gaat, werd er eind 2018 voor gekozen om de norm voor onzuiverheden op gewichtsbasis naar beneden te halen.

Ondanks het feit dat alle composten gemakkelijk aan de norm voldoen, is ons aanvoelen dat er soms toch te veel visuele verontreinigingen in de compost aanwezig zijn. En die visuele verontreinigingen bestaan vaak uit plastic. Plastic weegt niet veel, de compost voldoet aan de norm, maar plastic is visueel wel goed zichtbaar. We willen een goed product op de markt blijven brengen, dus moet de hoeveelheid plastic naar beneden.

Wanneer er visuele verontreinigingen aanwezig zijn met een zeer laag gewicht, worden deze met de klassieke labomethode niet goed gedetecteerd. Dit komt omdat de onzuiverheden in het staal gewogen worden. Er is op deze manier echter geen eenduidig verband tussen waar de gebruiker zich aan stoort en wat er gemeten wordt. De gebruiker stoort zich immers aan visuele verontreiniging zoals resten van folie, stickertjes ed., terwijl deze bijna niets wegen.

Daarom ging het labo OWS aan de slag om een Duitse analysemethode uit te proberen. Hierbij worden de onzuiverheden die er tijdens de analyse reeds zijn uitgehaald naast elkaar gelegd en ingescand. Zo kan je gemakkelijk berekenen hoeveel oppervlakte de verontreiniging effectief inneemt. En dat geeft een veel beter beeld van de visuele verontreiniging van het eindproduct.

Eerste resultaten analyses met oppervlaktemeting

De eerste resultaten van de oppervlaktemeting zijn veelbelovend. Door het blijven uitvoeren van deze gevoelige analyses tracht Vlaco samen met de verwerkers een beter beeld te krijgen op de aanwezigheid van storende maar bijna gewichtloze onzuiverheden, zodat ook de processen bijgestuurd kunnen worden waar er een verhoging gedetecteerd worden. 

Door samen met de overheden in te blijven zetten op een goede inzameling van afvalstoffen en samen met de producenten te blijven werken aan een goede monitoring van eindproducten zorgen we samen voor zuivere eindproducten van topkwaliteit.

Meer weten over compost?

Lees hier meer over het professionele composteerproces.

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018