Onzuiverheden in compost: zuiver afval zorgt voor zuivere producten

Onzuiverheden in compost in kaart gebracht via oppervlaktemeting
Onzuiverheden in willekeurige compostbatchen worden in kaart gebracht door oppervlaktemeting

Samen met de compostproducenten streeft Vlaco actief naar een minimale hoeveelheid plastic of andere onzuiverheden in compost. We doen het goed in Vlaanderen. Selectief ingezamelde resten zijn over het algemeen zuiver, maar bevatten vandaag jammer genoeg soms toch wel eens plastic, metaal, touwtjes of andere. Technisch worden er allerlei technieken ingezet om compost zo zuiver mogelijk te krijgen: zeven, windshiften, een magneetbehandeling, …. Meer over het professionele composteringsproces

De techniek heeft echter zijn beperkingen

Cruciaal blijft de scheiding aan de bron, de rol van de burger. Sensibilisatie is en blijft erg belangrijk. Burgers staan aan het begin van de kringloop, maar ook aan het einde. Compost is een waardevol product, omwille van bv. organische stofgehalte. Dit is belangrijk voor onze landbouwbodems. Maar ook voor tuinen (gazon, groenten- en fruitoogst, bloemen) biedt compostgebruik heel wat voordelen. Compost kan daarnaast gebruikt worden ter vervanging van veen in potgrond en draagt daar bij aan de klimaatdoelstellingen. Meer info over compostgebruik

Compost … een 'ver-van-mijn-bed'-show voor de man in de straat? 

Compost - en de professionele compostering - lijkt voor sommigen misschien ver van hun bed, maar dat is het helemaal niet. De meeste Vlamingen staan zelfs élke dag aan het bron van compost, meestal zonder het te beseffen. Professionele compost is namelijk het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal. Met andere woorden: het wordt geproduceerd uit het ingezamelde gft- en groenafval

Plastic hoort niet thuis bij gft- en groenafval

Gft- en groenafval zijn waardevolle grondstoffen en vervullen een belangrijke rol in de circulaire economie. Plastic hoort niet thuis bij gft- of groenafval. Ook daarom werd  begin 2019 de sorteerboodschap voor gft nog verder bijgestuurd. Het zo zuiver mogelijk houden van deze kringloop is onze hoogste prioriteit. 

Wat weten we over verontreiniging in compost in Vlaanderen?

Dit is een zeer belangrijke kwaliteitsparameter, en maakt reeds 25 jaar deel uit van de wettelijke kwaliteitsnorm. De wettelijke analyseparameter “onzuiverheden” is een samenvatting van plastic, glas, metaal, andere en is uitgedrukt in gewichtspercent van de compost. Sinds 1 januari 2019 is deze norm, op vraag van de sector, gehalveerd tot 0,5 gewichtsprocent op droge stof. De gemiddelde graad van verontreiniging in Vlaamse compost zit echter een heel stuk lager. 

Plastic weegt bijna niets

Ondanks het feit dat alle composten gemakkelijk aan de norm voldoen, is ons aanvoelen dat er soms toch te veel visuele verontreinigingen in het product aanwezig zijn. En die visuele verontreinigingen bestaan vaak uit plastic. Plastic weegt niet veel, de compost en het digestaat voldoen ruimschoots aan de norm, maar de plastic is visueel toch wel goed zichtbaar. 

Naar een nog ‘schonere’ Vlaamse compost in de toekomst

Momenteel voert Vlaco onderzoek uit om de visuele verontreiniging in compost en digestaat nóg beter in kaart brengen. Sinds begin 2019 wordt nagegaan of een oppervlaktemeting van de onzuiverheden een beter beeld geeft van de visuele verontreiniging.  

Positieve eigenschappen van compost voor bodem en circulaire economie 

De positieve eigenschappen van compost voor particulier, groenvoorziening, land- en tuinbouw zijn legio: verbeteren bodemstructuur, verbeteren aggregaatstabiliteit, verhogen vochtvasthoudend vermogen, voorkomen bodemerosie, verhogen bodemvruchtbaarheid, verbeteren bodemleven en verhogen ziekteweerbaarheid van de planten. Vele redenen waarom compost een vitaminekuur voor de bodem is. Compost is een hoog kwalitatief bodemverbeterende en noodzakelijke grondstof, die onder strikte wettelijk verplichte kwaliteitscontroles geproduceerd wordt. Met het gebruik ervan sluiten we de biologische kringloop. Compost is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Lees hier meer

 

Ook dit kadert in het Interreg Soilcom project

Soilcom  Soilcom logo 

Lees hier meer over het Interreg North Sea Region project Soilcom

 

Nóg meer weten over compost? 

Ontdek hier alles over compostgebruik