Uitbreiding gft-definitie vanaf 1 januari 2019

Uitbreiding gft-definitie ondersteunend materiaal

Vanaf 2019 veranderen de regels voor de gft-bak!

Opgelet: dit heeft enkel impact op die regio’s waar gft selectief huis-aan-huis wordt ingezameld.

Om burgers meer inzicht te verschaffen in de uitbreiding van de gft-definitie én met de bedoeling een meerwaarde aan te bieden bij de communicatie over deze uitbreiding maakten wij volgend – vrij te gebruiken - ondersteunend materiaal op.

Links