Vlaco heeft centrale rol in 6 deelprojecten van project C-Martlife (2020 – 2027)

Deelprojecten Vlaco vzw binnen C-martlife

Vlaco vzw is betrokken bij het project C-Martlife (‘Material Approach on Residual Waste Targets and a Litter Free Environment’) dat loopt over de periode 2020-2027. Het is een LIFE-Integrated Project (IP) waarbij OVAM Europese steun krijgt om samen met verschillende partners hun beleid te realiseren. De concrete doelstelling van C-Martlife is de reductie in restafval, zowel van huishoudelijk als gelijkgesteld restafval. 

De partners in het project zijn OVAM, Denuo, FostPlus, Valipac, Vlaco, VVSG en Westtoer.

De innovaties en kennis die uit de uitvoering van C-Martlife voortvloeien, zullen maximaal met de andere EU-regio’s gedeeld worden. Binnen C-Martlife heeft Vlaco een centrale rol in 6 deelprojecten. Ontdek meer via deze link. 

 

> Terug naar het jaarverslag 2020