Vlaco is en blijft erkend staalnemer

Vlaco behaalt (h)erkenning

Sinds enkele jaren is Vlaco erkend staalnemer voor de toepassing monstename mest (nutriënten en bacteriologie in het kader van het Mestdecreet en de Verordening Dierlijke Bijproducten) alsook afval/grondstoffen (in het kader van VLAREMA/Vlaams materialenbeleid). In 2019 werd de procedure voor monstername van mest (VLAREL pakket M-M1) opgesplitst in een pakket M-M5 (monstername van behandelde mest en vloeibare mest uit een mestopslag andere dan een mestkelder) en het pakket M-M6 (vloeibare mest bij transport). Omdat het pakket M-M1 komt te vervallen, moest Vlaco een technische proef uitvoeren en een nieuwe erkenningsaanvraag indienen voor het nieuwe pakket M-M5. We hebben dit met succes doorstaan, en kunnen verder de eindproducten van de biologische verwerking (compost-, digestaat- en verwerkte mestproducten) blijven bemonsteren onder de VLAREL-erkenning. 

Hieronder sommen we nog eens de pakketten op waarvoor Vlaco als staalnemer erkend is:

  • Pakket M-M5: pakket meststoffen: voor het nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters, van a) behandelde mest en b) vloeibare mest uit een mestopslag andere dan een mestkelder (bevoegde overheid: VLM-Mestbank)
  • Pakket M-M3: pakket meststoffen-bemonstering voor microbiologische parameters, voor het nemen van monsters van meststoffen met het oog op het uitvoeren van microbiologische analyses (bevoegde overheid: VLM-Mestbank)
  • Pakket MA.2: discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters ter uitvoering van het Materialendecreet voor gebruik als meststof/bodemverbeterend middel (bevoegde overheid: OVAM)

Deze erkenningen blijven het volledige pakket aan staalnames dekken die nodig zijn om aan de wettelijke vereisten bij de productie en het verhandelen van compost- en digestaatproducten te voldoen. 

 

Meer weten over onze onafhankelijke certificering? 

Ontdek hier meer over de onafhankelijke certificering van Vlaco