Vlaco ontwikkelt CO2-tool om duurzame keuzes van steden en gemeenten, burgers én landbouwers tastbaar te maken

Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek en projectbezieler Christophe Boogaerts zijn trots op het resultaat. “Nu zorgen voor een zo groot mogelijke communicatieverspreiding erover”, klinkt het enthousiast!
Vlaco-coördinator Kristel Vandenbroek en projectbezieler Christophe Boogaerts zijn trots op het resultaat. “Nu zorgen voor een zo groot mogelijke communicatieverspreiding erover”, klinkt het enthousiast!

Met het gebruik van compost en digestaat maken gebruikers een wezenlijk verschil voor het milieu. Compost en digestaat dragen bij aan een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen! 

Dankzij de CO2-tool van Vlaco worden de voetafdrukwinsten in enkele seconden berekend. Ideaal voor de gebruikers om mee naar buiten te komen, anderen te inspireren en aan het denken te zetten.

Bewuste keuzes vorm geven

Met onder andere het Burgemeestersconvenant engageert de helft van de Vlaamse steden en gemeenten zich om de CO2-uitstoot te verminderen. Algemeen doel: de uitstoot op het grondgebied met minstens 20 % terugdringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft ook daarom een belangrijke Europese uitstraling. Het is een mooie manier om het lokale energiebeleid te schetsen en erover te communiceren.

Ook landbouwers gaan actief op zoek naar manieren om (nog) duurzamer te kunnen produceren. In 2017 namen Vlaamse landbouwers 120.000 ton compost en ongeveer 1.000.000 ton digestaatproducten af. Hiermee stellen zij een goede daad voor het klimaat, want ze besparen hiermee maar liefst 100.000 ton CO2. Dit mag gerust duidelijker uitgespeeld worden.

Vermeden CO2-uitstoot in 1-2-3 berekend

We moeten deze inspanningen in kaart brengen en erover communiceren. De CO2-tool van Vlaco is hiervoor een perfect kanaal en bovendien erg eenvoudig te gebruiken. Via de app dienen gebruikers enkel volgende parameters in te vullen: het type en hoeveelheid product en de producttoepassing. De voetafdrukwinst wordt onmiddellijk berekend als het aantal uitgespaarde kg CO2-equivalenten.

Daarnaast krijg je er ook:
• de omrekening naar CO2-uitstoot van kilometers met een gemiddelde personenwagen
• het equivalent in uitstoot van een vliegtuigreis (H/T) Brussel-Barcelona bij.

“Bedoeling is ook om de CO2-winst extra onder de aandacht te brengen. De vergelijking met gereden of gevlogen kilometers zegt ons meer dan CO2-equivalenten”, zegt Vlaco coördinator Kristel Vandenbroek. “Door compost en digestaat te gebruiken draag je wel degelijk bij aan klimaatoplossingen.”

“Het gebruiksgemak van de app staat in schril contrast met de complexiteit van de opbouw ervan,” stelt projectbezieler Christophe Boogaerts van Vlaco. “Dat was ook onze opzet. We gaan voor een maximale inzetbaarheid en eenzelfde hoeveelheid gebruikscomfort. Erachter schuilt een wetenschappelijk onderbouwde motor die het gebruik van compost en digestaat naadloos vertaalt in de vermeden broeikasgasemissies .”

De gebruiksvriendelijke app en alle info vind je hier terug. 
 

Links