Vlarema 7 verbiedt stickers op groenten en fruit

Fruitstickertjes verboden website

Vlarema 7 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 22.03.2019. Hiermee wordt het gebruik van stickers die rechtstreeks aangebracht worden op groenten en fruit verboden, tenzij de informatie op de sticker functioneel of wettelijk verplicht is of tenzij de stickers gecertificeerd zijn als thuiscomposteerbaar. Er is een overgangstermijn van 2 jaar voorzien.

Dit is een grote winst voor de biologische kringloop. Nu komen de stickers vaak in het gft-afval terecht, ze zijn niet composteerbaar en uiteindelijk vinden we de stickers terug als vervuiling in de compost. Ondanks de doorgedreven nabehandelingstechnieken op de compostering blijken de stickers technisch niet uit de compost te halen. Ook in de vergistingsinstallaties worden de stickers niet afgebroken en veroorzaken ze een vervuiling van de digestaatproducten. De enige oplossing om de biologische kringloop zo zuiver mogelijk te sluiten, is het probleem dan aan de bron aan te pakken. Het verbod op stickers in Vlarema is een duidelijk signaal naar de betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen.