Webinar voor project Nutriman: Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars - van innovatie naar praktijk’

Vlaco zit samen met Vlaamse en Nederlandse partnerorganisaties – waaronder ILVO, PCS, Inagro, ZLTO en UGent – in het H2020-project Nutriman (2018-2021). Dit thematisch netwerk-project heeft tot doel om landbouwers beter in kennis te stellen van innovatieve nutriëntrecuperatietechnieken en -producten om zo het circulair gebruik van fosfor, stikstof, en koolstof te verhogen. 

Vlaco participeert aan webinar over ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars -  van innovatie naar praktijk’

In dat kader nam Vlaco deel aan een Vlaams-Nederlandse webinar eind december over ‘Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars -  van innovatie naar praktijk’ – waar Vlaco onder meer de bemestende en bodemverbeterende resultaten uit verschillende veldproeven met compost en digestaat belichtte in termen van vochthoudendheid, bodemleven, aggregaatstabiliteit, meeropbrengsten, etc… Benieuwd wat wij – en de partners – daar brachten? Je kan de volledige webinar-opname hieronder herbekijken en -beluisteren. 

 

Meer info over het Nutriman-project? 

Het Horizon 2020-project Nutriman (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network). 

 

Logo project Nutriman  

 Europese vlag

Dit project heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr 818470.