Het Vlaco-keuringsattest

Vlaco voert de kwaliteitscontrole uit bij bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verwerken tot grondstoffen in of als meststof of bodemverbeterend middel. Deze kwaliteitscontrole resulteert in een keuringsattest.

Onder gecertificeerde bedrijven is er een lijst beschikbaar van bedrijven met Vlaco-kwaliteitscontrole.

Hoe een keuringsattest tot stand komt

Een evaluatie wordt gemaakt op basis van de informatie die verkregen werd bij de audits, de staalname en analyses en de administratieve controles. Hierbij worden alle verplichtingen afgetoetst: voor de productgerelateerde elementen gaan we kijken naar de resultaten van de uitgevoerde analyses, de beoordeling van de procesvoering wordt gemaakt op basis van de auditbevindingen en de administratieve controles.

De basisvereisten zijn omschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering. Bij afwijkingen van deze vereisten kan Vlaco, gekoppeld aan het keuringsattest, een actieplan bij de bedrijven opvragen.

Het keuringsattest geeft aan dat afvalstoffen als (secundaire) grondstoffen gebruikt kunnen worden.

De toekenning van het keuringsattest is een controlemechanisme om te vermijden dat een onaanvaardbare diffusie van ongewenste en/of verontreinigende stoffen optreedt door afvalstoffen als meststof of bodemverbeterend middel op Vlaamse bodem te gebruiken.

Bovendien geeft het keuringsattest, waarbij niet enkel het product op zich maar ook het productieproces wordt gecontroleerd, bijkomende garanties aan de afnemer, ook in andere Europese lidstaten.

Wanneer de eindproducten buiten Vlaanderen worden geëxporteerd zonder keuringsattest, worden ze als een afvalstof beschouwd en is de Europese Overbrengingsverordening (EVOA 1013/2006) van toepassing.

Het Vlaco-keuringsattest

 

Links