De kringloop in je tuin levert winst op voor de biodiversiteit!

Kringloop: beestig goed voor biodiversiteit

In zo'n 100 Vlaamse gemeenten maken de kringloopkrachten zich op voor het zevende Kringloopweekend op zaterdag 13 en zondag 14 juni. Samen met de gemeente en/of intercommunale organiseren ze demonstraties, workshops, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten waarbij dit jaar thema’s als thuiscomposteren, biodiversiteit en klimaat centraal staan. Van eind mei tot begin juli vinden de acties plaats.Thuiskringlopen raakt dankzij de gezamenlijke inspanningen van kringloopkrachten, gemeenten, intercommunales en Vlaco steeds meer ingeburgerd. 

KRINGLOOP, beestig goed voor biodiversiteit!

Verlies aan biodiversiteit vormt één van de grootste bedreigingen voor onze planeet. In de Europese unie is 2/3 van de habitats op land in gevaar. Het is dus van belang om zoveel mogelijk dieren en planten in je tuin de kans te geven om zich te voeden, te nestelen, voort te planten, te vestigen ... Tuinen maken 8 tot  9 % van de totale grondoppervlakte uit en kunnen dus zeker hun steentje bijdragen voor de biodiversiteit. Reken er maar op dat de insecten, bodemdiertjes, vogels, kleine zoogdieren, wilde planten … in je tuin er voordeel uit halen dat jij kringloopprincipes toepast.

Bewaar snoeihout en holle takken en bouw er een insectenhotel mee.
In een gemiddelde Vlaamse tuin zitten er zeker 20 soorten solitaire bijen en wespen die maar wat graag gebruik maken van een insectenhotel.  En daar zijn de oorwormen, lieveheersbeestjes, zweefvliegen, wantsen … dan nog helemaal niet bij gerekend.

Kringloopkrachten zetten hun tuinen open en houden de kringloop gesloten
De huis-, tuin- en keukentips willen de vrijwillige kringloopkrachten graag met iedereen delen. Samen met de gemeente en/of intercommunale organiseren ze demonstraties, workshops, tentoonstellingen, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten waarbij ze de restjes uit keuken en tuin een nieuw leven geven. 

Kom naar een activiteit tijdens het Kringloopweekend en ontdek meer tips voor je tuinbodem, je gazon, je groenten of je haag.
Wees er vroeg bij, de eerste bezoekers krijgen een zakje rucolazaad! Rucola kan je niet alleen lekker verwerken in een zomerse salade, maar zaait ook makkelijk uit zodat je er jaren plezier van hebt. Laat je enkele rucolaplanten in bloei komen, dan doe je ook de bijen een plezier.

Heb je nog andere vragen over thuiscomposteren, kippen, gras of biodiversiteit in je tuin? Daarmee kan je ook terecht bij de kringloopkrachten. Zij helpen je met een kringloop-oplossing.

Het KringloopWeekend is een initiatief van Vlaco vzw in samenwerking met de Vlaamse afvalintercommunales.

----------

Contact
Elfriede Anthonissen, elfriede.anthonissen@vlaco.be, Tel 015 451 372, 
Kristof Van Stichelen, kristof.van.stichelen@vlaco.be, Tel 015 451 376

Info over Vlaco vzw
In het spoor van het Vlaams Materialenprogramma
In het spoor van de OVAM, de trekker van het Vlaams Materialenprogramma, initieert en inspireert Vlaco mee de ontwikkeling van een nieuw, innovatief beleid dat is toegespitst op een duurzaam beheer van organisch-biologische stromen, voedingsstoffen en energie. In nauwe samenwerking met de overheid voert Vlaco dat beleid ook uit. 
Naar een gesloten kringloop
Grondstoffen worden alsmaar schaarser. Om de natuurlijke voorraad aan materialen en energie veilig te stellen voor de generaties die na ons komen, moeten we er vandaag verstandig mee omspringen en zorgen dat er niets verloren gaat. Dat is het sluiten van kringlopen.

Wij kringlopen, jij ook? Vlaco vzw is de sensibiliserende en inspirerende spil van het kringloopdenken en betrekt hier nauw de burgers bij.  Vrijwilligers, compostmeesters en kringloopkrachten, worden opgeleid en begeleid en gaan met elkaar in interactie om op een meer duurzame manier te consumeren en samen actie te ondernemen om de biologische kringloop in hun omgeving (huis, tuin, buurt) te (doen) sluiten. 

Terug naar actiepagina Kringloopweekend 2020