Restjes bij de gft-ophaling of restafval

 

De vijfde en laatste stap in onze voedselverlies-cascade is de restjes in de gft-bak of - indien in jouw regio gft-ophaling niet gangbaar is - de restjes in de restafvalzak te deponeren.

 

De restavalzak geniet logischerwijze de minste voorkeur, aangezien er op deze manier geen sprake is van een kringloop maar het verhaal eindigt als afval. 

Gft-bak

Naast de kleine kringloop waarbij je keuken- en tuinresten zelf verwerkt, bestaat er in Vlaanderen ook een grote kringloop. De intercommunales organiseren samen met de Vlaamse gemeenten de selectieve inzameling van gft (groente-, fruit- en tuinafval) en/of groenafval (alleen tuinafval). In een groenregio organiseert de intercommunale, naast inzameling op het recyclagepark, ook ophaling van tuinafval aan huis.

In een gft-regio beschikken de inwoners ervan over een gft-container waarmee ook hun huishoudelijk keuken- en klein tuinafval wordt ingezameld. Dit wordt verwerkt tot compost in gft-installaties.

 

Meer weten over voedselverlies vermijden? 

Ontdek hier wat Vlaco allemaal doet rond voedselverlies vermijden