Vlaco's demoproeven 2020

2020 moest het jaar zijn waar Vlaco’s demoproeven sterk gingen inzetten op land- en tuinbouwscholen. Zonder leerlingen, geen demoproeven... Ook de gemeenten en steden moesten zich – vaak zéér snel – aanpassen aan de aanstormende Corona-golf. 

Overzicht producten en toepassingen per deelnemer

Naar goede gewoonte maakten we op maat van iedere deelnemer een keuze van de producten die ze konden toepassen, steeds vergezeld door een gedetailleerd gebruiksadvies. In de tabel hieronder vind je per deelnemer een overzicht van de gemaakte afspraken rond productgebruik per oppervlakte, voorzien van de toegepaste beplanting op deze percelen:

Opzet demoproeven 2020

 

Uitgelichte resultaten

 • Volkstuin aan de overkant – VADO: moestuincompost

Volkstuin VADO
 
Opzet demoproef:

Bij Volkstuin VADO hebben ze op semiwetenschappelijke wijze de vergelijking gemaakt tussen gft-compost en moestuincompost op basis van dezelfde gft-compost en gedroogd digestaat (mengverhouding van 80 vol% en 20 vol%). VADO stelde in totaal vier plantenbedden ter beschikking: twee naast elkaar gelegen plantenbedden van elk 15 m² en twee ongebruikte, naast elkaar gelegen plantenbedden van elk 12 m². De plantenbedden van 15 m² kenden al enkele jaren een onderhoudsdosis met gft-compost. De plantenbedden van 12 m² waren ‘onbehandelde’ bedden waar nooit eerder compost gebruikt werd. Op ieder paar plantenbedden kon VADO bijgevolg onder gelijkaardige externe omstandigheden (hoeveelheid zon- en lichtinval, regen, oppervlakte, …), de vergelijking maken tussen gft-compost en moestuincompost, waarbij er op ieder paar plantenbedden gebruik werd gemaakt van dezelfde gewassen. Op de plantenbedden van 15 m², hadden de tuiniers reeds witte kool en broccoli geplant. Op deze bedden paste VADO dan ook een onderhoudsdosis van 5 l per m² toe, zowel voor de gft-compost als voor de moestuincompost. Op de onbehandelde plantenbedden van 12 m², hanteerde VADO een hogere dosis van 15 l per m². De tuiniers plantten vervolgens per bed witte en rode kool, en één courgetteplant. 

Feedback deelnemer:

Tijdens de zomer merkte VADO nog op dat de gewassen het op alle plantenbedden goed tot erg goed deden. Ze konden echter geen merkbare verschillen noteren tussen de bedden die behandeld waren met gft-compost, ten opzichte van de bedden behandeld met moestuincompost. De verwachtte verschillen leken dus uit te blijven, tot VADO aan het einde van het groeiseizoen de opbrengst ging vergelijken. Tussen de (twee) courgetteplanten merkten ze geen verschil in opbrengst. Dit was echter wel zeer duidelijk het geval bij de witte en rode kolen. De opbrengst van beide gewassen lag merkelijk hoger in het bed met moestuincompost, met kolen die duidelijk groter waren. Hetzelfde geldt voor de bedden die een onderhoudsdosis ontvingen. 

Conclusie demoproef Moestuincompost: 

Moestuincompost belooft een product te worden dat het beste van twee werelden combineert. Enerzijds zorgt de bodemverbeteraar compost voor een beter vochthoudend vermogen, verhoogde ziektewerendheid, betere bodemstructuur, … Daarnaast zorgt het gedroogd digestaat in de moestuincompost ervoor dat de planten die erin kiemen een extra voeding boost krijgen die ervoor zorgt dat de opbrengst duidelijker hoger wordt. Ecowerf, de producent die de gft-compost in de demoproef van VADO aanleverde, is alvast enthousiast en gaf al aan in 2021 opnieuw soortgelijke samenwerkingen op te willen starten, ditmaal met meer deelnemers. Het uiteindelijke doel is om moestuincompost grootschalig(er) te produceren en dit als volwaardig gedifferentieerd eindproduct op de markt te brengen. 

 

 • Zorgboerderij Boer Dirk: potgrond

Demoproeven potgrond

Opzet demoproef:

Boer Dirk gebruikte tijdens de vorige editie van Vlaco’s demoproeven Vlaco potgrond in perspotjes, bij het opkweken van selder (groene, witte en knolselder), komkommer, meloen (honing en water) en courgette. Uit zijn ervaringen bleek onder meer dat vooral komkommer(achtigen) minder goed gedijen in de Vlaco potgrond. Uit literatuuronderzoek konden we concluderen dat stikstoftekort hier de meest waarschijnlijke oorzaak was. Daarom startten we een specifieke proef met Dirk op waarbij hij dezelfde potgrond zou verrijken met de enkelvoudige meststof hoefmeel (NPK van 14-0-0). Uiteindelijk gebruikte hij per zak potgrond van 50 l, ongeveer 1 kg hoefmeel (meer dan initieel voorgeschreven). Dit komt namelijk overeen met 10 gew%, wat een erg hoge stikstofgift is. In dit mengsel plantte hij vervolgens tomaat, aubergine, paprika en kerstomaten. 

Feedback deelnemer:

Dirk merkte dat geen van de teeltgewassen het goed deden dit jaar. De meeste planten liepen groeiachterstand op, die aan het einde van de rit te merken was aan de opbrengst. Er lijkt dan ook een structureel probleem op te treden, terwijl dit vorig jaar – met dezelfde potgrond maar dan zonder de grote toegevoegde dosis bloedmeel – niet het geval leek: in 2019 deden bvb. tomaten het doorgaans wél goed. Dit kan aan verschillende zaken te wijten zijn: 

 • Dirk gaf al aan dat dit dat hij de planten veelvuldig moest begieten met water (in de zomer tot twee maal per dag), waarbij Dirk een schimmel opmerkte die de wortels van tomatenplanten aantastte.
 • Daarnaast kan ook de zeer hoge stikstofgift de planten in een stressreactie gedwongen hebben, ruim 10 % van het gebruikte substraat bestond uit zuivere stikstof.
 • Een bijkomend nadeel van de toediening van (dergelijke hoeveelheden) bloedmeel, is het effect op het zoutgehalte. Het is goed mogelijk dat dit hier geleid heeft tot een te hoog zoutgehalte, waarvan geweten is dat dit een nefaste invloed heeft op zaai- en kiemplanten.

Het is waarschijnlijk dat één van bovenstaande factoren, of een combinatie van verschillende, aan de oorzaak ligt van de uitval en/of groeiachterstand. Ter vergelijking: het ILVO gebruikt ongeveer 3 g bloedmeel per l potgrond (NPK van 13-0-0). Dit komt overeen met 150 g bloedmeel per zak potgrond van 50 l, en is ongeveer zeven maal minder dan de toediening in deze demoproef. 

Conclusie demoproef Vlaco-potgrond:

Ondertussen blijven wij via wetenschappelijk onderzoek inzetten op de verdere optimalisatie van de samenstelling én verdere verduurzaming van Vlaco-potgrond. Je leest er ook meer over in ons Vlacovaria-magazine van maart 2021. 

 

 • Particuliere tuinier Astrid: Vlaco-compost en topdressing

 Tuinier Astrid neemt deel aan demoproeven
 

Opzet demoproef:

Astrid testte in haar demoproef de toediening van een dunne laag topdressing. Dit is een fijne gft-compost die gezeefd wordt met een maaswijdte van maximaal 5 mm. Bij de toepassing van topdressing op gazons adviseren we hoeveelheden van ongeveer 5 l per m², ofwel een laag van zo’n 0,5 cm per m². Vlaco adviseert deze toediening na de laatste maaibeurt in de herfst, of in het vroege voorjaar. Astrid vergeleek waar mogelijk haar deelname aan de demoproeven met haar eerdere ervaring met Vlaco groencompost van dezelfde producent. 

Feedback deelnemer:

 • Astrid merkte bij het gebruik van topdressing geen verschil in de groei van het gras, maar zag wel dat haar gazon gemiddeld genomen groener kleurde.
 • Verder gaf Astrid aan dat ze het gazon minder water moest geven, en dit ondanks het zeer droge voorjaar en zomer.
 • Daarnaast vond Astrid het zeer fijn dat de topdressing erg zuiver was. In de grovere groencompost kwam zij kleine onzuiverheden jammer genoeg wel eens tegen.
 • Daarentegen tekende ze wel een hogere hoeveelheid mos en onkruid tussen het gras op.
 • Naast de topdressing gebruikte Astrid eveneens een traag werkende, biologische grasmeststof (korrel), die mogelijk mee aan de oorzaak kan liggen van de hogere hoeveelheid onkruiden.
 • In het verleden strooide Astrid wel eens groencompost (zeefwijdte 10 mm) uit over het gazon, waarbij ze merkte dat de grovere deeltjes uit de groencompost erg lang aanwezig bleven op het gras. Bij de eerste maaibeurt in het voorjaar werden deze bijgevolg mee opgezogen. Astrid merkt op dat dit bij de topdressing helemaal niet het geval was, de Topdressing was na enkele weken volledig ‘ingesijpeld’. 
 • Naar de toekomst toe wil ze bekijken om een combinatie van fijne compost met Bentoniet te gebruiken. Gezien de fijne zandgrond in haar tuin, hoopt ze hiermee de bodemstructuur in haar tuin verder te optimaliseren. 

Conclusie demoproef Vlaco-compost - topdressing:

Topdressing komt wederom naar voren als echte aanwinst voor menig tuinliefhebber. Het gebruik ervan leidt tot groenere gazons, die langer bestand zijn tegen droogte. 

 

Meer weten over Vlaco's demoproeven?

Ontdek hier meer over Vlaco's demoproeven