Voordelen van compostgebruik

Voordelen compostgebruik landbouw Voordelen compostgebruik particulier

Ontdek de 7 wetenschappelijk bewezen voordelen van compostgebruik

Via onderzoek, labo-experimenten, simulaties, korte en ook lange termijn veldproeven toont Vlaco de voordelen van compost aan. De resultaten gelden zowel voor gebruik in landbouw, fruit- en sierteelt als voor particulier en openbaar groen. Ontdek hier de 7 voordelen van compost, zoals aangetoond in een veldproef die al sinds 1997 aanligt en wordt opgevolgd door Bodemkundige Dienst van België. 

Ontdek de onderbouwde ecologische voordelen van compostgebruik

Vlaco berekende de waarde van compostgebruik. Composteren veroorzaakt een lagere CO2-uitstoot dan verbranding. Niet alleen het proces zelf, maar ook de nuttige toepassing van compost (vermeden emissies ontginning, transport, opbrengen veen, productie en opbrengen kunstmest en vastlegging van CO2 in de bodem) dragen daartoe bij.

Met Vlaco's CO2-tool bereken je jouw voetafdrukwinst door het gebruik van compost en digestaat!

 

Ontdek meer over Vlaco-compost

Ontdek hier alles over compostgebruik

Bijlagen